ایران026 وبلاگ ما در زمینه های متنوع و متفاوت اقدام به تولید محتوا در موضوعات گسترده ای میکند و تمامی مطالب این وبلاگ مختص نویسندگان وبلاگ میباشد و کپی بدون نام وبلاگ به دور از فرهنگ میباشد . با تشکر از اینکه خواننده ی وبلاگ ایران 026 هستید. http://iran026.mihanblog.com 2020-02-19T05:00:54+01:00 text/html 2020-01-26T06:10:52+01:00 iran026.mihanblog.com حسام عباسی سرنوشت http://iran026.mihanblog.com/post/194 <div><br></div><div><br></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/upso_sany00447.jpg" alt="نیاز" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></div><div align="center"><br></div><div align="right"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div align="right"><font size="4" face="Mihan-Yekan">کم کم داشت عصبی میشد <br></font></div><div align="right"><font size="4" face="Mihan-Yekan">اصلا حوصله ی هیچی رو نداشت این اواخر&nbsp; خیلی فرق کرده بود <br></font></div><div align="right"><font size="4" face="Mihan-Yekan">البته همیشه در حال تغییر بود اما این اواخر به شدت این مدلی شدنش اضافه شده بود <br></font></div><div align="right"><font size="4" face="Mihan-Yekan">هیچ کس از هیچیش خبر نداشت <br></font></div><div align="right"><font size="4" face="Mihan-Yekan">آخه اون خیلی راز دار بود و معمولا با یه لبخند زیبا یا یه اخم ترسناک سر و ته همه چیز رو هم می آورد</font></div><div align="right"><font size="4" face="Mihan-Yekan">چند سالی بود که همه فهمیده بودیم که اون در حال اذیت کردن خودش هست و بهتر بگم روز به روز هم خودش و هم خاطراتش اذیتش میکردن ،اما این اواخر شدتش بیشتر شده بود و کاملا مشخص بود که روند پسرفتش به شدت بالا رفته بود</font></div><div align="right"><font size="4" face="Mihan-Yekan">نمیخندید <br></font></div><div align="right"><font size="4" face="Mihan-Yekan">بدتر که گریه هم نمیکرد <br></font></div><div align="right"><font size="4" face="Mihan-Yekan">هرگز این مدلی ندیده بودمش</font></div><div align="right"><font size="4" face="Mihan-Yekan">به یه جا خیره شده بود <br></font></div><div align="right"><font size="4" face="Mihan-Yekan">بهم نگاه کرد منم داشتم نگاهش میکرد <br></font></div><div align="right"><font size="4" face="Mihan-Yekan">یه صورت مبهوت بی افکت بهم نگاه میکرد منم با وجودی که دلم براش میسوخت ترحمم رو پنهان کردم البته سعی میکردم که خوب این کار رو انجام بدم چون اون خیلی از ترحم بدش میاد</font></div><div align="right"><font size="4" face="Mihan-Yekan">گفت : شیده!!!!</font></div><div align="right"><font size="4" face="Mihan-Yekan">از اینکه به حرف اومده بود خوش حال شدم لبخند زدم و با شوق گفتم : جانم عزیز دلم؟</font></div><div align="right"><font size="4" face="Mihan-Yekan">گفت : من خیلی گناه کارم</font></div><div align="right"><font size="4" face="Mihan-Yekan">سعی کردم هیچی نگم و حرفی نزنم و چون اینطور مواقع باید سکوت کنی و بذاری طرف طبق حرفایی که توی ذهنشه پیش بره تا بتونه بهت اعتماد کنه <br></font></div><div align="right"><font size="4" face="Mihan-Yekan">چون اگه حرف بزنی ممکنه سر درگم بشه یه که فک کنه میخوای فضولی کنی</font></div><div align="right"><font size="4" face="Mihan-Yekan">ادامه داد: من در مورد فرید اشتباه کردم اونطور که فکر میکردم نبود</font></div><div align="right"><font size="4" face="Mihan-Yekan">گفتم : همشون تقریبا همینن عزیزم ولش کن مهم نیست</font></div><div align="right"><font size="4" face="Mihan-Yekan">گفت : نه آخه من همیشه فکر میکردم اون خیلی بده و قصد داره منو از بین ببره اما تازه فهمیدم که اصلا این نبوده و اون منو مثل بچه ی کوچولو به سمت درست هدایت کرده ولی من <br></font></div><div align="right"><font size="4" face="Mihan-Yekan">سرش رو پایین انداخت صورتش توی هم تنیده شده بود به زور نفس میکشید توی نفس کشیدن سینه اش تکون میخورد <br></font></div><div align="right"><font size="4" face="Mihan-Yekan">یه بغض بزرگ و چرکین توی گلوش بود نمیدونم چرا ولی ...</font></div><div align="right"><font size="4" face="Mihan-Yekan">ساعت حدود 3 بامداد بود <br></font></div><div align="right"><font size="4" face="Mihan-Yekan">از جاش بلند شد مثل همیشه لوازمش رو برداشت و گفت : میرم دم خونشون ، میشینم تنا صبح که از خواب بیدار میشه و میخواد بره سرکار ببینمش و بهش بگم که فهمیدم مثل یه پدر قاطع چطور قشنگ مکنو راهنمایی به مسیر درست کرد و مثل یه ناظم بداخلاق که تنبیه میکنه و بعدا که بزرگ میشیم و میفهمیم&nbsp; عاشق همون ناظم بد اخلاق میشیم <br></font></div><div align="right"><font size="4" face="Mihan-Yekan">گفتم : بهتر نیست بمونه برای بعد؟</font></div><div align="right"><font size="4" face="Mihan-Yekan">گفت : نه شیده ممکنه عمر من کفاف نده <br></font></div><div align="left"><font size="4" face="Mihan-Yekan">با ما در ادامه مطلب همراه باشید.<br></font></div><br> text/html 2020-01-15T08:41:56+01:00 iran026.mihanblog.com حسام عباسی نیاز http://iran026.mihanblog.com/post/193 <div><br></div><div align="center"><br></div><div><br></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><img src="http://uupload.ir/files/2rw7_mi902j0x1h.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Yekan">نویسنده : <a href="http://iran026.mihanblog.com/extrapage/hesamabbasi" target="" title="">حسام عباسی</a></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div align="right"><font size="4" face="Mihan-Yekan">دلم گرفته بود هرگز فکرشم نمیکردم که این بشه</font></div><div align="right"><font size="4" face="Mihan-Yekan">روزگار خوبی رو پشت سر نمیذاشتم نمی دونم <br>آیا من هنوز زنده ام ؟</font></div><div align="right"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div align="right"><font size="4" face="Mihan-Yekan">صدای مرد پیر :نیاز !نیاز ! کجایی باباتوام</font></div><div align="right"><font size="4" face="Mihan-Yekan">از جام تکون خوردم وقتی صداشو شنیدم چون دوس نداشت طول بکشه که برم سمتش همیشه میگفت دوس دارم فوری تا صدات میکنم اینجا باشی</font></div><div align="right"><font size="4" face="Mihan-Yekan">رفتم داخل خونه <br></font></div><div align="right"><font size="4" face="Mihan-Yekan">بهرام : کدوم گوری بودی باز ؟ من هی باید تکرار کنم&nbsp; که ...</font></div><div align="right"><font size="4"><font face="Mihan-Yekan">گفتم : که قبل از صدا کردنت من بفهمم که تو میخوای منو صدا کنی و اینجا باشم</font></font></div><div align="right"><font size="4"><font face="Mihan-Yekan">داشت چپ چپ منو نگاه میکرد</font></font></div><div align="right"><font size="4"><font face="Mihan-Yekan">به صورتش نگاه کردم ، چهره اش خیلی چروک و پیر تر شده بود <br></font></font></div><div align="right"><font size="4"><font face="Mihan-Yekan">قرص هاشو بهش دادم خورد و دوباره دراز کشید <br></font></font></div><div align="right"><font size="4"><font face="Mihan-Yekan">رفتم به سمت آینه به خودم نگاه کردم از پنج سال پیش که تو سن 23 سالگی به خونه بهرام اومده بودم خیلی داغون تر شده بودم ولی باز هم همون معصومیت و همون سادگی و چهره ی مظلوم توی صورتم بود <br></font></font></div><div align="right"><font size="4"><font face="Mihan-Yekan">برگشتم به سمتش خوابیده بود قرص ها زودتر روی بدنش تاثیر میذاشت <br></font></font></div><div align="right"><font size="4"><font face="Mihan-Yekan">از اتاق رفتم بیرون و وارد تراس خونه شدم روی همون مبل های توی تراس نشسته بودم اینجا بالاترین قسمت شهر بود و لوکس ترین ویو رو داشت خیلی زیبا بود اما برای کسی که آرامشی از درون داشته باشه که چشماش تصوراتش رو نبینه و بتونه خدا و زیبایی هاشو ببینه نه من که چشمام تصوراتم رو فقط میبینه و دردهایی که توی دلم سالیان درازیه که نهفته است</font></font></div><div align="left"><font size="4"><font face="Mihan-Yekan">با ما در ادامه مطلب همراه باشید.</font></font><br></div><br> text/html 2020-01-03T19:15:05+01:00 iran026.mihanblog.com حسام عباسی بلوا http://iran026.mihanblog.com/post/190 <div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/c7s1_e4425c40b47a12e206bb3f47a58da564.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">چشم هایش را باز کرد&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">اشک میریخت و با صدای بلند گریه میکرد&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">ناله های مادر تمام شده بود&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">همه جا بوی زجه های مادری برای تولد نازنین کوچکش به مشام میرسید&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">کسی در بیمارستان نبود یعنی هیچکس آشنا نبود جز برادر زن تازه فارق شده&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">که با جعبه ای شیرینی از همه پیام تبریک میگرفت&nbsp;</font></div><div style="text-align: left;"><font size="3" face="Mihan-Yekan">با ما در ادامه مطلب همراه باشید.</font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"></div> text/html 2020-01-02T17:22:29+01:00 iran026.mihanblog.com حسام عباسی استخدام در بیمه پاسارگاد http://iran026.mihanblog.com/post/189 <div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/hzks_feadd4b2-a9e9-4094-970e-afda2af40998.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif">قابل توجه افرادجویای کار <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif">تکمیل تیم بازاریابی بیمه با مسیولیت محدود <br></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif">استخدام به صورت پاره وقت و تمام وقت <br></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif">با بالاترین کارمزد و مزایا عالی</font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif">فرهنگیان (جویای کار دوم )</font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif">مناسب برای دانشجویان که به دنبال شغل پاره وقت هستند <br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif">مناسب برای افرادی که علاقه دارند شغلشان مقید به زمان و مکان نباشد</font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif">با مدیریت زمان و برنامه ریزی دقیق طبق آموزش هایی که داده خواهد شد میتوانید درآمدتان را میلیونی افزایش دهید</font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif">تعداد نیروی مورد نیاز <br></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif">خانم 15 نفر</font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif">آقا 10 نفر <br></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan">در صورت فعالیت مناسب و پرتفوی عالی یک نفر به عنوان مسیول دفتر و مدیر بازاریابان انتخاب خواهد شد <br></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan">جهت هماهنگی در قسمت نظرات ایمیل خود را به دقت وارد نمایید و یا در قسمت تماس با ما با ما برای استخدام در ارتباط باشید .</font></div><div align="right"><br></div> text/html 2020-01-01T08:46:43+01:00 iran026.mihanblog.com حسام عباسی سامانه استعلامات پلیس http://iran026.mihanblog.com/post/188 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/lbx_appfree80-2.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan">در زیر استعلامات مربوط به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای کاربران قرار داده میشود امید میرود که مورد استفاده عزیزان قرار گیرد.</font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan">برای استفاده از استعلام هایی نظیر (استعلام تخلفات خودرو و موتورسیکلت ،استعلام نمره منفی گواهینامه ،رهگیری مدارک ارسالی پلیس&nbsp; به پست ، خدمت پرداخت الکترونیکی جرایم ، خدمت پیگیری کارت هوشمند سوخت ، خدمت اصلاح اطلاعات مالکین خودرو ،خدمت استعلام تصادفات رانندگی ،وضعیت پلاک فک شده ، خرید دفترچه راهنمای وظیفه عمومی ، ثبت درخواست تمدید و تعجیل ، استرداد اموال مکشوفه و مسروقه به مال باختگان ، وبگاه اینترنتی دریافت اطلاعات تصویری اغتشاشگران ، مشاوره نظام وظیفه ، استعلام درخواست معافیت پزشکی ، استعلام درخواست معافیت کفالت ، استعلام درخواست موارد خاص ، استعلام درخواست تحصیلی ، استعلام سابقه ی خدمتی ، استعلام کارت پایان خدمت ، استعلام مجوز خروج از کشور ، خدمت استعلام امریه و جذب ، استعلام درخواست تعویض کارت ، استعلام درخواست کسر از خدمت ، استعلام درخواست کارت المثنی ، استعلام درخواست معافیت جریمه غایبین ، خدمت استعلام تمدید و تعجیل ، ثبت درخواست مجوز خروج از کشور ، صدور مجوز خروج موقت از کشور ، فرم شناسه گذرنامه ، ثبت نام متقاضیان استخدام در ناجا ، ارایه خدمت چت آنلاین به مردم ، خدمت ثبت گزارشات مردمی ) به ادامه مطلب مراجعه فرمایید</font><br></div> text/html 2020-01-01T07:34:44+01:00 iran026.mihanblog.com حسام عباسی بالماسکه http://iran026.mihanblog.com/post/187 <div><br></div><div><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Koodak"><img src="http://uupload.ir/files/nqh8_بالماسکه.jpg" alt="بالماسکه" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Yekan">نویسنده : <a href="http://iran026.mihanblog.com/extrapage/hesamabbasi" target="" title="">حسام عباسی</a></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan">قاضی : بنا به اظهارات متهم و اسناد و مدارک موجود در پرونده حکم در خصوص پرونده ی متهم صادر میشود <br></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan">کمی تامل کرد و مجدد ادامه داد <br></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan">قاضی : حکم خوانده میشود . با توجه به اینکه متهم .....</font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan">متهم شده بودم دوست داشتم بدونم جرمم چیه ؟</font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan">اینکه کاری رو میکنم که همه هر روز دارن انجامش میدن <br></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan">اینکه <br></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan">مهم نبود حکم چیه هر چی که باشه مهم نیست دیگه دوست نداشتم بین این آدم ها باشم <br></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan">شاید حکمم اعدام بود <br></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan">شاید حکمم حبس ابد بود <br></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan">شاید هر چیز دیگه <br></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan">ولی اینا برای کسی با هم فرق داشت که انگیزه ای برای زندگی داشته باشه</font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan">من که دیگه برام مهم نبود <br></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan">من دیگه دوست نداشتم ادامه بدم <br></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan">اونم بین این آدما که الان با غضب به من نگاه میکنن و بعضی ها هم در گوشی پچ پچ میکنن و به سمت من اشاره میکنن بعضی ها هم منو قضاوت میکنن و ...</font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan">ولی همین آدما رو وقتی از اینجا بیرون میرن باید توی تنهایی هاشون که معمولا یکی هم هست ببینیشون که تمام کارایی که الان میگن جرمه و گناهه رو انجام میدن و کلی هم توجیه قانع کننده براش دارن</font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan">آدم ها خیلی عجیبن همیشه کارایی رو که بیشتر منع میکنن خودشون انجام میدن <br></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan">مثل همین دیشب قبل از اینکه منو بگیرن چون با یکی از همین آدما بودم که هر روز امثال من و کارایی که میکنن رو منع میکنه اما تو تنهایی همه ی اون کارا رو انجام میدن <br></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan">چقدر ماسک دارم میبینم چقدر آدم به ظاهر موجه اینجا رو کره زمین هست و یه عده شون الان رو به رومن و دارن منو متهم به کاری میکنن که خودشون انجام میدن</font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan">ماسک هاشون رو برداری میشن یکی مثل من فقط فرق من اینه که نتونستم ماسک بزنم و اگه هم میتونستم هرگز این کار رو نمیکردم</font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan">یادم میاد مادرم وقتی از گذشته ها میگفت از سادگی و صافی آدم ها برام میگفت و من چیزی که تصور میکردم سیاه و سفید بود مثل فیلم های قدیمی <br></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan">داشتم با خودم فکر میکردم که باز به خودم اومدم و ادامه ی حرف قاضی رو شنیدم <br></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan">قاضی : با توجه به اینکه متهم اقدام به جرم گناه مشخص شده و گفته شده نموده است این دادگاه مجرم را به اعدام محکوم خواهد کرد و جرم فردا صبح در ملع عام قابل اجراست</font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan">رو به من کرد و گفت : دفاعیه ای ندارید ؟</font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan">خندیدم و گفتم : خدایا کجایی که بندگان به ظاهر موجهت در زمین خدایی میکنند <br></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan">ادامه دادم : من به این حکم اعتراضی ندارم و چون این حکم منو از بین آدم های این چنینی بر میداره و به خدا وصل میکنه حکم رو میپذیرم و اعتراضی ندارم.</font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan">یه دفعه همه جا شلوغ شد و زمزمه ها حاکی از اون بود که من خدا رو قبول ندارم و خدا از من خوشش نمیاد و از من ناراحته</font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan">نمیدونم چرا خدای من اونقدر توانا بود که من هرگز تو کارش و نظرش دخالت نمیکردم اما باور های این ها اونقدر ضعیف بود که خودشون رو نماینده ی خدا میدونستن و به جای&nbsp; خدا حرف میزدن</font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan">قاضی درخواست سکوت کرد <br></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan">به من نگاه کرد و گفت : ختم جلسه ی دادگاه رو اعلام میکنم</font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan">وقتی نگاهم کرد یه چیزی برام جالب بود <br></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan">اونم این بود تونستم ماسک قاضی رو بردارم و یادم بیاد چرا اینقدر برام آشنا بود <br></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan">خخخخخ همین هفته پیش در کنار من همین گناهی که بخاطرش منو محکوم کرد و انجام داده بود.</font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan">ختم جلسه ی دنیا <br></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div align="right"><font size="4"><i><b><font face="Mihan-Yekan">نمایش از بعضی ها</font></b></i></font></div><div align="right"><font size="4"><i><b><font face="Mihan-Yekan">استدلال از ما <br></font></b></i></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><font size="4"><i><b>قضاوت با خدا </b></i></font><br></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><font size="5"><i><b>ختم جلسه </b></i></font><br></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Yekan">نظرات خوانده میشود نظردهی آزاد بوده و نظرات پاک نخواهند شد</font><br></div> text/html 2019-12-31T10:02:45+01:00 iran026.mihanblog.com حسام عباسی کویر http://iran026.mihanblog.com/post/186 <div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/ryxv_thumb.jpg" alt="کویر" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Yekan">نویسنده : <a href="http://iran026.mihanblog.com/extrapage/hesamabbasi" target="" title="حسام عباسی">حسام عباسی</a></font></div><div align="right"><font size="4" face="Mihan-Yekan">آرام آرام از پس دریای مواج در حال گذر بودم ،<br></font></div><div align="right"><font size="4" face="Mihan-Yekan">عریان در برابر باد سردی که از مقابل می آمد ، قدم بر شن های ساحل میگذاشتم .<br></font></div><div align="right"><font size="4" face="Mihan-Yekan">موج ها یکی پس از دیگری ، قدم های بی رمقم را نوازش میکردند ،گویی ذرات آب با یک دیگر درگیر مسابقه ای برای رسیدن به ساحل بودند.<br></font></div><div align="right"><font size="4" face="Mihan-Yekan">چشم هایم را بسته بودم و به راه نا تمام ادامه میدادم، <br></font></div><div align="right"><font size="4" face="Mihan-Yekan">ذهنم خالی خالی شده بود ، چند وقتی بود که حتی دلتنگ گریه های همیشگی ام بودم .<br></font></div><div align="right"><font size="4" face="Mihan-Yekan">در افکارم هیچ چیز برای گذر نبود ، دیگر از فکر کردن هم خسته شده بودم!</font></div><div align="right"><font size="4" face="Mihan-Yekan">همان طور فقط راه میرفتم ، موهایم را باد نوازش میکرد و با هر وزش موجی از موهایم را به ورای سرم به حرکت در می آورد ، گویی در آن لحظه خدا سعی بر آن داشت که مرا مطلع از حضور همیشگی خویش سازد و باد را رسالت داده بود که موهای مرا همچون مادری دلسوز نوازش کند !!<br></font></div><div align="right"><font size="4" face="Mihan-Yekan">صدای موج های عصبی و خیس کردن پاهای بی جانم هم ...</font></div><div align="right"><font size="4" face="Mihan-Yekan">صدایی از ورا به گوشم رسید !!!<br></font></div><div align="right"><font size="4" face="Mihan-Yekan">صدایی آشنا که نامم را گفت!!! <br></font></div><div align="right"><font size="4" face="Mihan-Yekan">در جای خویش خشکم زد!</font></div><div align="left"><font size="3" face="Mihan-Yekan">با ما در ادامه مطلب همراه باشید</font><br></div> text/html 2019-12-31T09:53:26+01:00 iran026.mihanblog.com حسام عباسی استخدام نویسنده http://iran026.mihanblog.com/post/185 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/tvmy_نویسنده.jpg" alt="نویسنده" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="right">وبلاگ ایران 026 برای بخش تولید محتوا های متنی از کاربران دارای ذوق نویسندگی دعوت به عمل می آورد <br></div><div align="right">اگر به دنبال نگارش اندیشه ی خود متن های آموزشی و داستان های خود و یا حتی دانش خود دارید میتوانید در قسمت ارتباط با ما یا تماس با ما به ما اعلام کنید و شروع به نوشتن کنید.</div><div align="right"><br></div><div align="center">با سپاس فراوان از نویسندگان عزیز<br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div> text/html 2019-12-30T19:23:02+01:00 iran026.mihanblog.com حسام عباسی بیمه عمر http://iran026.mihanblog.com/post/184 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/bzg4_1-1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></div><div><br></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span>به علت تغییراتی که در سبک زندگی و&nbsp; محیط زیست ، اخیراً مشاهده میکنید در بین آشنایان دور و حتی نزدیک خود می‌شنویم که فردی به بیماری هایی مثل سرطان ، سکته قلبی و یا سکته مغزی مبتلا شده است . واقعیتی که در این شرایط با آن روبه‌رو هستیم این میباشد&nbsp; که فرد علاوه بر این‌که باید روحیه خود را برای رو به رویی با بیماری حفظ&nbsp; نماید ، باید با بحران‌های اقتصادی مربوط به درمان و گذراندن روزمره نیز دست‌وپنجه نرم کند.</span></font></div><div><p><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span>در این شرلیط بالا بودن هزینه‌های پزشکی شرایط زندگی را برای بیمار و خانواده او بسیار سخت می‌کند. بدتر از آن ، زمانی است که سرپرست خانواده فوت کند و افراد دیگر خانواده باید به همراه تحمل رنج از دست دادن عزیزشان به دنبال راهی برای تأمین زندگی خود باشند . حداقل بخش مالی این شرایط می‌توانست با تفکر درست در مورد آینده و پرداخت هزینه‌ای بسیار بسیار اندک در گذشته ای که می تواند امروز باشد حل شود. یکی از بهترین راه‌های که در میان است ، خرید بیمه عمر است که می‌تواند از فشار این مشکل کم و یا آن را بر طرف کند .<br></span></font></p><p style="display:flex;margin-top:8px"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span>قطعا تا به حال اسم بیمه عمر به گوشتان خورده است یا حتی با عنوان های مختلف مثل بیمه زندگی یا بیمه ی تامین آتیه برخورد داشته‌اید. بیمه عمر به‌رغم مزایای بسیاری که دارا میباشد در مقایسه با سایر بیمه ها، با استقبال کمتری رو به رو شده است. برخلاف ایران ، بیمه عمر سهم چشمگیری در بازار بیمه کشورهای توسعه یافته دارد. در کشوری مثل ژاپن حدود 36% مردم تحت پوشش بیمه عمر میباشند و طبق آمار رسمی در سال 2016 سرانه کشور آلمان حداقل یک بیمه عمر خریده‌اند . یکی از علل نرخ نفوذ پایین بیمه عمر در ایران می‌تواند در دسترس نبودن اطلاعات ساده و درست در اختیار مردم باشد که تاکنون این نیاز و رغبت را در آن‌ها به وجود نیامده است.<br></span></font></p><p style="display:flex;margin-top:8px"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span class="P__Icon___Eyr_h"></span><span>طرح‌های مختلف بیمه عمر به‌گونه‌ای تعریف شده‌اند که می‌توانند پاسخگوی نیازهای قشر گسترده‌ای از مردم با شرایط سنی، مالی و جسمانی متفاوت باشند. اگر در مورد مزایای آن مطالعه کرده‌اید و برای خودتان بیمه عمر تهیه کرده‌اید به خاطر انتخاب درست به شما تبریک می‌گوییم. و اگر بی توجه از کنار بیمه عمر گذشته اید توصیه میکنیم با ما در موضوع بیمه در لیست موضوعات همراه باشید و یا به طریق یکی از راه های زیر برای درخواست مشاوره تلفنی (در سراسر کشور )و یا حتی حضوری (در شهر تهران و کرج) و مجازی با ما در ارتباط باشید .</span></font></p><p style="display:flex;margin-top:8px"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span>کد نمایندگی بیمه عمر پاسارگاد:66151&nbsp; زهرا آذرنیوشان<br></span></font></p><p style="display:flex;margin-top:8px"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span>اطلاعات تماس</span></font></p><p style="display:flex;margin-top:8px"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span>تلفن:دریافت شماره از طریق ارسال دایرکت به اینستاگرام زیر<br></span></font></p><p style="display:flex;margin-top:8px"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span>اینستاگرام: @hesamabbasiy<br></span></font></p><p style="display:flex;margin-top:8px"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span>ایمیل:hesamabbasiy@gmail.com</span></font></p><p style="display:flex;margin-top:8px"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span>و یا ارسال پیام به مدیر وبلاگ<br></span></font></p></div> text/html 2019-12-29T18:09:46+01:00 iran026.mihanblog.com حسام عباسی من یا من http://iran026.mihanblog.com/post/183 <div align="center"><br></div><br><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><img src="http://uupload.ir/files/8am2_arno-rafael-minkkinen_honargardi-9.jpg" alt="من یا من" align="absmiddle" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><font size="3"><b>نویسنده : <a href="http://iran026.mihanblog.com/extrapage/hesamabbasi" target="" title="حسام عباسی">حسام&nbsp; عباسی</a></b></font></font><div align="right"><font face="Mihan-Yekan" size="2">چه بسیار آه میکشیم <br>چه بسیار حسرت میخوریم<br>چه دیروز ها که شباهتش به فرداهایمان بیشتر است و چه فرداهایی که وحشت رسیدن به آن ها در واحد واحد سلول های تنمان موج میزند<br>وچه تنهاییم در شلوغی هایی که هر کسی چهره ای زیبا بر روی خود زده ست و خودش را پنهان نموده است.<br>آرام از جای خود بلند شدم از روی همان نیمکت همیشگی در همان پارک میشگی<br>آرام بلند شدم و به سویی به حرکت در آمدم <br>هیچکس مرا نمیدید یا من اینگونه گمان میکذردم نمیدانم <br>اما خوب میدانم سوی نگاه هیچ کس نبودم<br>خوب میدانم که رسیده بودم به همان روزی که از گذشته ها ترسش را تجربه میکردم<br>خوب میدانم که رسیده بودم<br>اما چقدر زود <br>چرا به این سرعت اتفاق افتاده است <br>از همان راه همیشگی میرفتم همان راهی که آن سال ها نهال هایی باریک در کوچک باغچه های کنار گذرگاه کاشته بودند<br>گمان میکنم چند سالی گذشته است<br>اما بیشتر که تماشا میکنم میبینم که آن نهال هایی که کاشته بودند راه دید خیابان به پیاده رو ها را بسته بودند چون دیگر نگاهی از سوی خیابون هم سمت من نبود<br>این جا کجاست <br>من کجا هستم <br>اصلا من کیستم این خاطرات از آن کیست <br>این ها من هستم؟<br></font><div align="left"><font face="Mihan-Yekan" size="2">با ما در ادامه مطلب همراه باشید<br></font><br></div></div></div> text/html 2019-12-29T12:26:37+01:00 iran026.mihanblog.com راحله رحمانی تا ابد http://iran026.mihanblog.com/post/178 <font face="Mihan-Koodak" size="4"><br><br></font><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/w8gg_5e9fdb0fc079e70ec011f62dc0cc60a4.jpg" alt="تا ابد" align="absmiddle" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div><div align="center"><br><font size="4"><font face="Mihan-Koodak">نویسنده : راحله رحمانی</font></font><br></div><font face="Mihan-Koodak" size="4">شب آمد،بی صدا،آرام،خاموش و تاریک...</font><div><font face="Mihan-Koodak" size="4">هرجا میرفتم برای پیدا کردنش نبود که نبود،هی خدایا پس این کجااااست؟کجا رفتی بی وفا؟</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4">خانوم ببخشید تورو خدا ندیدید یه اقای قدبلند با کمی ته ریش و چشمان مشکی با یه زخم کنار پیشونیش؟</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4">-نه خانومم ندیدم</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4">-ای اقای دکتر...اقای دکتر؟؟ای خدا چرا هیچکس جوابمو نمیده؟</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4">هرجا که بگیدو گشتم،کلانتری،بیمارستان،جاهایی که همیشه میرفت...نبود که نبود.</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4">خانوادشم از محل رفته بودن هیچ ادرسی نداشتم ازشون...</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4">ففقط یه یه جارو نرفته بودم،زبانم لال بشه خدا...غلط کنم برم اونجا دور از جانش،خدا میدونه که چقد دلم برای مهربونیاش تنگ شده،چقد دلم میخواد بازم بشینه روبروم و لبخند بزنه بگه غصه نخوریا من هستم...</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4">کجایی که غصه ی نبودنت داره لهم میکنه؟</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4">با ما در ادامه مطلب همراه باشید...</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4"><br></font></div> text/html 2019-12-29T10:22:01+01:00 iran026.mihanblog.com حسام عباسی مجموعه عکس 1 http://iran026.mihanblog.com/post/182 <div align="center"><br><br><img src="http://uupload.ir/files/poyj_80.jpg" alt="مجموعه عکس 1" align="absmiddle" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br>مجموعه عکس 1<br><br><div align="right">مجموعه شامل 80 عکس گرافیکی میباشد.<br>تصاویر شامل کره ی زمین ماشین های لوکس طرح های مفهومی و گرافیکی حیوانات و ... میباشد<br>بسیار متنوع میباشد<br>و به صورت فایل زیپ برای شما عزیزان در ادامه مطلب قرار داده شده است .<br><div align="left">برای دانلود رایگان این مجموعه کلید ادامه ی مطلب را فشار دهید.<br><br><br></div><br><br></div></div><div align="center"><br></div> text/html 2019-12-29T09:56:05+01:00 iran026.mihanblog.com حسام عباسی هنر صدر مسیحیت http://iran026.mihanblog.com/post/181 &nbsp;<br><br><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/3eg7_دانلود-پاورپوینت-صدر-مسیحیت-و-بیزانس.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br><br>هنر صدر مسیحیت<br><br>نویسنده و گرد آورنده : <a href="http://iran026.mihanblog.com/extrapage/hesamabbasi" target="" title="حسام عباسی">حسام عباسی</a><br><br>براساس کتاب هنر در گذر زمان اثر هلن گاردنر و مطالعه و تحقیق در کتاب های مرتبط و مکان های بازدیدی<br><br>ویژه ی دانشجویان هنر و معماری و علاقه مندان به حوزه ی معماری مسیحیت و ...<br><br><div align="left"><br>برای دانلود رایگان به ادامه ی مطلب مراجعه فرمایید.<br><br></div></div> text/html 2019-12-29T09:09:11+01:00 iran026.mihanblog.com حسام عباسی مراحل ساخت یک ساختمان http://iran026.mihanblog.com/post/180 <br><br><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/utjy_image-850b4ba575fc7a4180b3039ffefea0e11924d8d06c08f60461da8f0629e3dec9-v.jpg" alt="مراحل ساخت یک ساختمان" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br>مراحل ساخت ساختمان<br><br>بر اساس دانشنامه ها ی جامع و از روی ساخت پروژه ی مجتمع اداری و تجاری در استان البرز<br><br>نویسنده و گردآورنده : <a href="http://iran026.mihanblog.com/extrapage/hesamabbasi" target="" title="حسام عباسی">حسام عباسی</a><br>ویژه دانشجویان معماری عمران و علاقه مندان به حوزه ی ساختمان و مراحل ساخت ساختمان<br><div align="left"><br><br>جهت دانلود فایل به صورت رایگان به ادامه ی مطلب مراجعه فرمایید.<br><br></div></div> text/html 2019-12-29T08:32:44+01:00 iran026.mihanblog.com حسام عباسی عکاسی پایه http://iran026.mihanblog.com/post/179 <div align="center"><br><img src="http://uupload.ir/files/aiy_beginner-photographer-tools-tripod-1.jpg" alt="عکاسی پایه" align="absmiddle" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br>جزوه ی عکاسی پایه<br>نویسنده و گردآورنده : <a href="http://iran026.mihanblog.com/extrapage/hesamabbasi" target="" title="حسام عباسی">حسام عباسی</a><br>مختصری در مبانی عکاسی و عکاسی پایه ویژه دانشجویان عکاسی هنر و معماری و علاقه مندان حوزه ی عکاسی و ...<br><br><br><div align="left">جهت دانلود به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.<br></div></div> text/html 2019-12-29T08:10:31+01:00 iran026.mihanblog.com حسام عباسی عکاسی آنالوگ (دوربین آنالوگ) http://iran026.mihanblog.com/post/177 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/chrw_6b321339-bdd9-4149-a912-703e6344ae1a.jpg" alt="عکاسی آنالوگ" align="absmiddle" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">عکاسی آنالوگ<br>نویسنده و گردآورنده : <a href="http://iran026.mihanblog.com/extrapage/hesamabbasi" target="" title="حسام عباسی">حسام عباسی</a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;">پروژه ای تحلیلی از عکاسی آنالوگ و بررسی دوربین آنالوگ مناسب برای دانشجویان عکاسی ، معماری ، هنر و علاقه مندان حوزه ی عکاسی و دوربین</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: left;">جهت دانلود به ادامه مطلب مراجعه فرمایید</div> text/html 2019-09-18T07:19:53+01:00 iran026.mihanblog.com حسام عباسی بابونه http://iran026.mihanblog.com/post/173 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/9vv1_1408177_822.jpg" alt=""></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><b>بابونه</b></div><div style="text-align: right;">بابونه گیاهی دائمی و کوچک به ارتفاع 30 سانتی متر بودع و دارای بویی معطر است که در چمنزار ها و اراضی شنی می روید.</div><div style="text-align: right;"><b>ترکیبات شیمیایی</b></div><div style="text-align: right;">گل های بابونه دارای اسانس روغنی به نام آنته مین ، تانن ، فیتوسترول و هم چنین ماده ای تلخ به نام اسید آنته میک می باشد.</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: left;">با ما در ادامه مطلب همراه باشید</div> text/html 2019-09-18T03:40:39+01:00 iran026.mihanblog.com راحله رحمانی بی گناه در دست انتقام http://iran026.mihanblog.com/post/172 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/fi3o_img_20190918_161320.jpg" alt=""></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">بی گناه در دست انتقام</font></div><font face="Mihan-Iransans"><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div>سرمای جان سوز زمستان تا عمق خانه ها رفته بود،در یک آبادی کوچک که مردمانش جز همدلی پیشه ای نداشتند فقط یک خان بود که همه را زیر سلطه ی خود داشت...</font><div><font face="Mihan-Iransans">ماهم یکی از همان زیردستان بودیم که برای ایشان کشاورزی می کردیم و یک حقوق ناچیز دریافت می کردیم،ناگفته نماند که نسبت به سایرین با خانواده ی ما ملطفت بودند دلیلش راهم پدر میداند و او و خدای عالم.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">کنار جوی آب نشسته بودم و کوزه را پر میکردم طبق عادت...ناگاه سنگی به کوزه ام برخورد،هراسان به اطراف نگریستم،برگ بوته ها تکان میخورد ترسیده بودم و یک حیوان دردنده را در ذهنم تجسم میکردم،می دانستم که همیشه کسی مرا نگهبان است اما تنها سایه اش را میدیدم...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">به صورتم آب زدم و زمزمه کردم......تو چه سری هستی که هم آشوبم میکنی هم آرام....</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">راستش در دلم مهر کسی نشسته بود که میدانم اوهم نسبت به من بی توجه نبود،روزها میگذشت و ارامش تنها تکرار روزمره ام بود.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">اما یک روز سرد همه چیز عوض شد،روز رفت و شب آمد،خوبی رفت و بدی آمد،عشق رفت و نفرت آمد،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">بگذریم،از داستان دور نشویم.قرار شد همان که دلداده اش بودم با خانواده بیایند تا بر طبق رسم و رسوم خاستگاری به عمل آید و سنت پیغمبر به جا آید،آن شب هرچیز خوبی که داشتم آماده کردم.لباس محلی زیبا،استکان های زیبا و...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">آمدند و قرار ها گذاشته شد،این بین رفتار خان مرا نگران میکرد که وقت و بی وقت پیغام میفرستاد که قول غزل را به پسر ما داده بودی و این رسمش نیست،میدانستم ک او میتواند هرکاری انجام دهد و اگر بی رحم شود حتی آدم هم می کشد.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: left;"><font face="Mihan-Iransans">با ما در ادامه ی مطلب همراه باشید</font></div> text/html 2019-09-13T07:43:49+01:00 iran026.mihanblog.com اسماء عباسی جزوه ریاضی ششم دبستان http://iran026.mihanblog.com/post/168 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/werl_riazi-06.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;">جزوه ی ریاضی ششم دبستان برای تمامی فصول، توسط بنده طراحی شده که معلمین و دانش آموزان عزیز در صورت نیاز&nbsp; بتوانند از آن استفاده نمایند. این جزوه انواع نمونه سوالات را در قالب سوالات تستی، جای خالی و حل کردنی شامل می شود.</div><div style="text-align: left;">لینک دانلود در ادامه مطلب</div> text/html 2019-09-12T15:52:21+01:00 iran026.mihanblog.com راحله رحمانی فرصتی برای زیستن http://iran026.mihanblog.com/post/165 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/y6b2_jamnewsimage12262611.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div>فرصتی برای زیستن</div><div><br></div>زندگی آینه ایست در دست ، که هرچه خود کنی را در آن میبینی...چه بسا روشن کنیم چراغی را که نور امیدی شود بر دل خسته شدگانی که بسازند زندگی را از نو...<div><br></div><div>به یاد دارم آن روز های زیبایی را که به خود قول داده بودم تنها هدفم خوشبختی عزیزترینم ، لعیا باشد&nbsp;</div><div><br></div><div>به سختی اورا بدست آورده بودم و چه ساده از دست میدادمش...</div><div>&nbsp;تمام چیزی که برایم مانده بود یک خانه ی سردو تاریک بود و یک دنیا خاطرات که روزی باعث لبخند و شادیم میشدند و اما حالا غم غم غم</div><div><br></div><div>مثل همیشه صدایش زدم تا باز جانم بشنوم اما نبود,مثل اینکه واقعا رفته بود... ساعت از یک نیمه شب گذشته بود ، ویدیو خاطره انگیز دوران عقدمان را پخش کردم</div><div>صدای قشنگش را که برایم همچون کودکی شیرین زبان حرف میزد و از سنگ های رنگارنگی که از لب ساحل جمع کرده بود تعریف میکرد :</div><div><br></div><div>ببین این سنگارو قشنگن مگه نه؟واسه گلدونای خونمون جمعشون کردم...خونه ی منوتو...خودمون دوتا</div><div><br></div><div>و من در جوابش اورا تایید میکردم...</div><div><br></div><div>با صدای بلند و بی دغدغه میخندد... ای کاش باز هم برایم میخندید و از چیزهای کوچک تعریفهای زیبا میکرد</div><div><br></div><div>و بعد دوربین را از من گرفت و جملات عاشقانه....</div><div><br></div><div style="text-align: left;">با ما در ادامه ی مطلب همراه باشید</div>